Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi

Przemiany społeczno-polityczne oraz gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej, otwarcie granic oraz swobodny przepływ dóbr i idei doprowadziły do wzrostu znaczenia grup związanych z przestępczością zorganizowaną. Transgraniczna przestępczość zorganizowana to zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej. Wyróżniamy przestępczość kryminalną, narkotykową i ekonomiczną.O przestępczości zorganizowanej możemy mówić, gdy grupa przestępcza składa się ze zorganizowanej struktury, w …

Od czego zależy wysokość ceny za współpracę z biurem rachunkowym w Warszawie? Ceny a usługi biura

Przede wszystkim od tego, jaki nakład pracy miesięcznie będzie musiał włożyć każdy księgowy w „obrobienie” dokumentów naszej firmy. Podkreślmy, że do pracy księgowych należy sporządzenie dokumentacji naszych pracowników, przygotowanie faktur, rozliczanie podatku VAT, prowadzenie sprawnej komunikacji pomiędzy firmą zleceniodawcy, a takimi jednostkami jak ZUS czy urząd skarbowy i wiele innych kwestii, które mają charakter finansowy. …