Zanim wypełnimy PIT – warto wiedzieć o nowych ulgach podatkowych

Najwyższa pora pomyśleć o PIT-ach. Zaszło sporo zmian, w tym między innymi możemy odliczyć nowe ulgi podatkowe. Oto one:

1). Ulga na oświatę – dzięki wprowadzeniu tej ulgi możemy odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przede wszystkim na:

a). szkoły określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (na przykład trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, do której przyjmowane są osoby niepełnosprawne lub pięcioletnie technikum).
b). placówki kształcenia praktycznego, placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Warto dodać, że w przypadku tej ulgi wynosi 6 procent naszego rocznego dochodu, o ile nie mamy innych darowizn.

2). Zerowy PIT dla młodych – po pierwsze z tej ulgi mogą skorzystać osoby do 26 roku życia, które uzyskują przychody z umów o pracę i umów zlecenia zawartych z firmą. Po drugie, warto zadać pytanie, jakie przychody uzyskane w danym roku podatkowym są objęte zwolnieniem? Należy wiedzieć, że zwolnieniem objęte są przychody uzyskane w danym roku podatkowym w łącznej wysokości do kwoty 85 tysięcy 528 zł. Jednak należy nałożyć w tym przypadku pewną poprawkę, bowiem przepis ten wszedł dopiero w sierpniu 2019 roku, więc w rozliczeniu za ten rok limit ten jest proporcjonalnie mniejszy i wynosi 35 tysięcy 636, 67 zł. Po trzecie pamiętajmy o tym, że jeżeli (jako podatnicy) uzyskamy tylko przychody objęte tą ulgą, nie musimy wtedy składać deklaracji rocznej.

3). Ulga termomodernizacyjna – znów ta ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Należy wiedzieć, że tą ulgę odliczamy od dochodu. Skorzystać z odliczenia mogą osoby wypełniające takie oto PITY: 36, 37, 36L lub 28. Jakie znów wydatki obejmuje ta ulga? Należy wiedzieć, że ulga obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją inwestycji termomodernizacyjnej, na przykład na zakup materiałów do ociepleń, kotła na olej, stolarki okiennej (należy wiedzieć, że pełny spis znajdziemy w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 roku). Bardzo istotne jest to, że inwestycja powinna być zakończona w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek. I warto dodać w przypadku tej ulgi, że kwota odliczenia wynosi maksymalnie 53 tysiące zł brutto. Pamiętajmy o tym, że jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte wspólnotą, wtedy limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *