Doradca podatkowy a księgowy

Różnica między zawodem doradcy podatkowego a księgowego jest szczególnie widoczna w zakresie specjalizacji. Wymagania formalne wobec doradcy podatkowego są znacznie wyższe niż wobec księgowego. Musi on posiadać wyższe wykształcenie, zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, zdobyć w Polsce co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz zostać wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
W wyniku deregulacji ustawy z 9 maja 2014 r. dot. ułatwienia dostępu do niektórych zawodów regulowanych zniesiono możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego dla księgowych. Nie ma tez obowiązku posiadania kwalifikacji zdobytych w wyniku odbytego stażu zawodowego lub posiadanego wykształcenia. Wymogi formalne obowiązują jedynie na stanowisku głównego księgowego w jednostkach państwowych.
Zanim podpiszesz umowę z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym zastanów się jaki zakres usług jest Ci potrzebny.
Nadzór nad wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego sprawuje Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Ewentualne skargi na jakość świadczonych przez doradcę usług należy zgłaszać Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Osoba posiadająca uprawnienia doradcy podatkowego może reprezentować podatnika przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest ona również zobowiązań do zachowania tajemnicy zawodowej. Doradca podatkowy może również poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone odpisy dokumentów. Ponadto ciąży na nim obowiązek podnoszenia kwalifikacji. Pod rygorem pozbawienia prawa do wykonywania zawodu każdy doradca podatkowy musi wykupić polisę OC. Doradca podatkowy przygotowuje opinie dotyczące przepisów podatkowych, opracowuje wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przez organy podatkowe oraz pomaga zoptymalizować politykę podatkową firmy.
Praca księgowego nie podlega nadzorowi przez żaden organ. Księgowy nie może również występować w imieniu podatnika przed organami podatkowymi lub sądem administracyjnym. Może być natomiast przesłuchiwany jako świadek przez te organy, ponieważ nie ma ustawowego nakazu zachowania tajemnicy zawodowej. Księgowy nie ma obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie ma również możliwości poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem. Biuro rachunkowe jest również zobowiązane do wykupienia polisy OC. Księgowy nie ma takiego obowiązku. Zadaniem księgowego jest przede wszystkim ewidencjonowanie wpływów i wypływów aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Główny księgowy w firmie lub biuro rachunkowe sporządza również niezbędne zestawienia, sprawozdania lub deklaracje w tym także podatkowe.
Obie omówione profesje są w dużym stopniu do siebie zbliżone. Różni je zakres wykorzystywania zgromadzonej wiedzy. Jeśli decydujesz się na korzystanie z usług biura rachunkowego warto przed podpisaniem umowy sprawdzić z usług jakich specjalistów biuro korzysta. Możliwość korzystania z usług doradcy podatkowego w ramach umowy zawartej z biurem rachunkowym jest bardzo korzystna dla przedsiębiorstwa. W większości przypadków nie ma jednak potrzeby, aby doradca podatkowy prowadził Twoje księgi rachunkowe. Profesjonalny księgowy dysponuje wystarczającą wiedzą i umiejętnościami, aby z powodzeniem zajmować się księgowością Twojej firmy.

www.bazadoradcow.pl

Dołącz do rozmowy

10 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *